REGULAMIN UŻYTKOWNIKA serwisu  hurtparkiet.pl

 

1. każda firma i inna instytucja oraz osoba fizyczna i prawna, która będzie korzystać z serwisu w regulaminie będzie nazywana „użytkownik”
2. właścicielem serwisu www.hurtparkiet.pl  jest firma PRODEXPOL z siedzibą w Warszawie przy ul. Brązowniczej 7 A , NIP 118-00-39-977 , regon 010257642 zwana dalej „administrator”

3. administrator udostępnia użytkownikom do bezpłatnego korzystania  witrynę o nazwie www.hurtparkiet.pl  zwaną dalej „serwisem”
4. warunkiem pełnego korzystania z serwisu jest przejście przez użytkownika pozytywnej weryfikacji danych przeprowadzonej przez administratora - gdyż serwis adresowany jest tylko do odbiorców hurtowych
5. użytkownik serwisu wyraża zgodę na weryfikację swoich danych przez administratora w celu identyfikacji podmiotu i prawidłowości podanych danych
6. warunkiem bezpłatnego korzystania z serwisu jest zakaz umieszczania ukrytej reklamy w wystawianych ofertach
7. użytkownik serwisu ma obowiązek zadbać o najwyższą jakość przeprowadzonych tu transakcji handlowych
8. administrator może odmówić użytkownikowi korzystania z serwisu w pełnej wersji bez podawania przyczyn ( dotyczy niewłaściwego korzystania z serwisu lub utratę zaufania wśród użytkowników  lub administrator uzna za konieczne, że musi chronić interesy swoje lub innych użytkowników)
9. użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych i powiadomień związanych z korzystaniem z serwisu
10. administrator dba o najwyższą jakoś serwisu i prawidłowość przebiegu transakcji
11. w trosce o najwyższą jakość działania serwisu - niestosowanie regulaminu przez użytkownika skutkować będzie zawieszeniem lub usunięciem użytkownika z serwisu